Lægning med limsystem

 • Läggningsvägledning Junckers limningssystem

  Ett limmat Junckers golv förstärker känslan av massivt trä och dämpar steg ljudet ytterligare. Limmade golv passar väldigt bra till stora öppna ytor där fotsteg och trummande ljud behöver reduceras.

  Alla Junckers golv kan limmas på alla underlag så som betong eller trämaterial. Använd Junckers miljövänliga parkettlim för att limma golvet och deras primer innan om underlaget har väldigt hög absorptionsförmåga. När du väljer att limma golvet så öppnad många möjligheter till att lägga mer komplicerade mönster, här är det bara fantasin som sätter gränser.

 • Undergolvet måste vara plant med en max avvikelse på 2 mm under en 1,5 m riktlinjal. Ytan måste vara slät. Alla smärre oregelbundenheter måste korrigeras.

  Använd Junckers parkett lim när du ska limma golvet. Limmet appliceras med hjälp utav en spatel för att få ett tunnt fint lager med lim. Har du ett underlag med väldigt hög absorptionsförmåga bör du prima underlaget för att säkerställa att limmet kan fästa. Applicera limmet på ett område som motsvarar 3-4 rader för att hinna lägga golvbrädorna innan limmet börjar härda.

  Tryck ner brädorna ordentligt i det våta limmet och placera distanser mellan varje rad. Först när limmet har torkat kan distanserna tas upp och återanvändas. Lägger du ett Skeppsgolv krävs det inga distanser eftersom där är ett Skepssgolvs band. Rörelsefogar till väggar och fasta installationer måste vara 1,5 mm per löpmeter.

  När du kommer ner till sista raden kapar du bärdorna i rätt storlek för att få rätt expansionsutrymme mot väggen. När limmet torkat tar du bort tillfälliga distanser eller kilar innan du installerar golvvlister.

  Runt rör till element eller liknande borrar du ett hål med samma expansionsmått som mot väggen. Sedan skär du ut en avsmalnande kil så att den kan limmas på plats efter du lagt golvbrädan.