Nordic Floor

  • Förberedelser för läggning av Nordic Floors mekaniska fog 5G

    Förvara brädorna i sina skyddande förpackningar och öppna efterhand som du ska lägga. Läs igenom hela läggningsanvisningen innan du lägger golvet. Nordic Floors lamellparkett läggs flytande utan att fästas i undergolvet. Lim ska normalt inte användas.
    Undergolvet skall vara torrt, plant och fast. Heltäckningsmattor ska avlägsnas.

    Nordic Floor kan läggas på golvvärme. Värmefördelningen ska vara effektiv och jämn över hela golvet. Golvets yttemperatur får aldrig överstiga 27°C oavsett var på golvytan du mäter (under mattor, under möbler etc.). Lamellparkett av bok eller lönn sväller och krymper mer än andra träslag. Golvvärme ger en ökad uttorkning vilket orsakar extra krympning. Vid kallt och torrt klimat, som t.ex. i Sverige, får man räkna med springor mellan stavar och brädor.